Tin tức - Sự kiện

Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ

Học viện Quản lý giáo dục (Mã trường HVQ) thông báo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển Đại học chính quy năm 2021 như sau: 1. Cách tính điểm xét tuyển bằng phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ THPT) Thực hiện Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19, ngày 16/03/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc họp với các đơn vị về triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến cho sinh viên.

Tình nguyện viên của khoa tham gia hỗ trợ các thí sinh trong buổi thi đại học 2021 - 2022

Tình nguyện viên của khoa tham gia hỗ trợ các thí sinh trong buổi thi đại học 2021 - 2022 Tình nguyện viên của khoa tham gia hỗ trợ các thí sinh trong buổi thi đại học 2021 - 2022 Tình nguyện viên của khoa tham gia hỗ trợ các thí sinh trong buổi thi đại học 2021 - 2022 Tình nguyện viên của khoa tham gia hỗ trợ các thí sinh trong buổi thi đại học 2021 - 2022 Tình nguyện viên của khoa tham gia hỗ trợ các thí sinh trong buổi thi đại học 2021 - 2022 Tình nguyện viên của khoa tham gia hỗ trợ các thí sinh trong buổi thi đại học 2021 - 2022 Tình nguyện viên của khoa tham gia hỗ trợ các thí sinh trong buổi thi đại học 2021 - 2022Tình nguyện viên của khoa tham gia hỗ trợ các thí sinh trong buổi thi đại học 2021 - 2022

Xem thêm

Tọa Đàm Khoa Học “Giáo Dục Sớm – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn”

Ngày 31/8/2020 Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 Ngày 31/8/2020 Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 Ngày 31/8/2020 Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 Ngày 31/8/2020 Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 Ngày 31/8/2020 Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 Ngày 31/8/2020 Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020

Xem thêm

Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia: “Ứng Dụng Tâm Lý Học Trường Học Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục”

Hội thảo khoa học quốc gia: “Ứng dụng Tâm lý học trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Xem thêm

Tổ Chức Đăng Ký Học Phần Và Thời Gian Bắt Đầu Học Kỳ 2 Năm Học 2020 – 2021

Thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển vào Học viện Quản lý giáo dục theo kết quả học tập 03 học kỳ gồm HK1 năm lớp 11, HK2 năm lớp 11, HK1 năm lớp 12, cụ thể cách tính điểm xét tuyển học bạ như sau: Điểm xét tuyển Học bạ = Điểm trung bình Học kỳ 1 năm lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 12. Học viện nhận hồ sơ có điểm xét tuyển Học bạ đạt từ 17,0 điểm trở lên. Thí sinh được xét trúng tuyển ở phương thức xét tuyển dựa vào học bạ chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm